Versioni i fundit

Regjistrohuni ne "Newsletter"

Na ndiqni në:

Facebook

Na ndiqni ne LinkedIn

Kërkoni një prezantim falas të programit BILANC

Emër
Tel/Cel
Email
Qyteti
Kompania

Regjistrohuni në kursin e programit BILANC :

Emër
Tel/Cel
Email
Qyteti
Orar i preferuar


Modulet Baze te Programit

Raporte zyrtare (per tatimet)

 • Libri i Shitjeve (PNG) (XLS)
 • Libri i Blerjeve (PNG) (XLS)
 • Bilanc Format (PDF)
 • Te ardhura shpenzime (PDF)
 • FDP-TVSH (PDF)
 • Bordero E-SIG 025/a (PDF)
 • Cash Flow (Metoda Direkte)(PDF)
 • Deklarimi i Kontributeve (Online)(PDF)
Lexo me shume Lexo me shume

 

Avantazhet e Programit Bilanc

 1. Llogaritje plotësisht automatike e çmimit mesatar të ponderuar (Videoprezantim)
 2. Kontabilizim plotësisht automatik i të gjithë dokumenteve të sistemit (Videoprezantim)
 3. Krahasim i të dhënave ndër vite (Videoprezantim)
 4. Vetëplotësim (Autocomplete)  i fushave gjatë regjistrimit (Videoprezantim)
 5. Në përputhje me legjislacionin e Shqipërise dhe Kosovës
 6. Hapja e dokumentave me një klikim (direkt) nga raportet ( Videoprezantim )
 7. Raporte analitike/grafike
 8. Llogaritje automatike e kostos për njësi për importet (pas zhdoganimit)
 9. Moduli "Raporte Dinamike", krijimi i raporteve sipas deshires (Videoprezantim)
 10. Bilanc i detajuar me llogaritë kontabël për çdo zë
 11. Pamja T e llogarive ( Videoprezantim )
 12. Punon paralelisht me disa dokumente dhe raporte
 13. Krijimi automatik i llogarive gjatë krijimit të një Klienti/Furnitori/Arke/Banke ( Videoprezantim )
 14. Kopjimi i të dhënave nga një dokument në tjetrin ( Videoprezantim )
 15. Performancë e lartë që nuk humbet me kalimin e kohës (me rritjen e volumit të të dhënave).
 16. Lehtësisht i përdorshëm (edhe nëse nuk jeni financier/kontabilist)
 17. Librat e Shitjes (PNG) (XLS) dhe Blerjes (PNG) (XLS) gati për dërgim tek tatime.gov.al
 18. Kalim papagese i te dhenave nga programi juaj ekzistues

Avantazhet e tjera të programit mund t'jua tregojmë gjatë prezantimeve në zyrat tuaja.